answer

Aliran seni lukis yang pengambarannya sesuai dengan kesan pada saat objek tersebut dilukis disebut dalam aliran … A. impresionisme. B. surealisme. C. ekspresionisme. D. realisme. Pembahasan Impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis.