answer

(a) Ở bước 1 xảy ra phản ứng trao đổi tạo thành kết tủa màu xanh. (b) Ở bước 3 xảy ra phản ứng tạo phức kết tủa bị hòa tan dung dịch thu được có màu tím. (c) Ở thí nghiệm trên nếu thay dung dịch CuSO 4 bằng dung dịch FeSO 4 thì thu được kết quả tương tự.