answer

  • Een geldige argumentatievorm is er een waarvan de premissen en de conclusie zo zijn gerangschikt dat de waarheid in de premissen onontkoombaar wordt overgebracht naar de conclusie. Een goed argument moet dus een echte conclusie hebben. Elk ongeldig argument is ondeugdelijk en elk argument met een onware premisse is ondeugd.