answer

Golf (crypt.) We hebben 110 cryptogrammen gevonden. 3 letters (1 x) ZEE – Golfterrein. 4 letters (6 x) BAAI – Golf is iets voor rokers. BAAR – Golf van goud. CHIP – Golfslag die geprogrammeerd kan worden. CLUB – Golfbeweging.