answer

  • Als er nog een 1 aanwezig is in de cijferregel dan is dat de eerste druk van het boek van de uitgever. Naarmate er meer oplagen worden gedrukt zal het laagste getal in de regel bepalen welke druk je hebt.