answer

  • Ook de lira da braccio die al de vorm van de huidige viool had kan als een voorloper worden beschouwd. De viool heeft vier snaren. De toonafstanden tussen de snaren zijn steeds een kwint. Dat is anders dan bij de gitaar en basgitaar waar de toonafstanden een kwart zijn.