answer

Kolęda Nie było miejsca dla Ciebie po raz pierwszy została zaśpiewana 2 lutego 1939 roku w sali Domu Sodalicyjnego im. Piotra Skargi w Nowym Sączu. Jej wykonawcą był chór gimnazjalny z Mielca. Fakt ten miał ogromny wpływ na późniejszą popularność kolędy Nie było miejsca dla Ciebie właśnie w regionie nowosądeckim. Gdzie po dziś dzień jest najchętniej śpiewaną kolędą.