answer

Klijnsma werd op 1 december 2017 geïnstalleerd als commissaris van Drenthe. Ze volgde Jozias van Aartsen op die tijdelijk de rol op zich had genomen nadat Jacques Tichelaar in maart van dat jaar …